Belangrijk?

Hoe belangrijk is die nieuwe toets, die doorstroomtoets, voor jou? Dat hangt ervan af of je in plaats van naar het vmbo eigenlijk liever naar de havo wil  of dat je op het vmbo een treetje hoger wil. Met 'hoger' bedoel ik dan méér theoretisch en minder praktisch. 'Hoger' is een vervelende term, want als je 'laag' opgeleid wordt, kun je juist een uitstekende vakman worden! Hoger en lager slaan dus op de hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van de theorie die je krijgt.

Stel dat je inderdaad liever een hoger schooladvies wil. Dan is de doorstroomtoets voor jou belangrijk: het is immers je laatste kans om in groep 8 te laten zien welke kennis je vergaard hebt. Als de uitslag van de toets bij een hoger schooladvies past, moet ik als groep 8-leerkracht je advies in principe bijstellen. En anders moet ik wel heel goed verwoorden waarom ik dat toch geen goed idee vind! Dat zal ik echt niet snel doen.

Wat ik ook niet ga doen, is je advies juist lager maken. Daar is de doorstroomtoets niet voor bedoeld.